Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach

 

Nawigacja

 • WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO I RZECZNIKA PRAW UCZNIA

  12 września 2014 roku odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia.

  Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na rok 2014/2015 został pan Bartosz Urbański a Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Sonia Kucewicz.

  Gratulujemy!!

 • DODATKOWY TERMIN EGZAMINU Z KARTY ROWEROWEJ

  20 września odbędzie się Egzamin z Karty Rowerowej organizowany przez Tarnogórską Policję.
  Uczniowie przystępujący do ezaminu muszą mieć SKOŃCZONE 10 LAT!!!!
  Miejsce - Radzionków ul. Kurzaja 19
  Godzina zostanie podana w terminie późniejszym.

 • SUKCES NASZYCH UCZNIÓW NA KONKURSIE SUMMER TYPING CHALLENGE

  Summer Typing Challenge organizowany przez Stowarzyszenie INterinfo Polska został rozstrzygnięty!

  Mimo niewielkiej liczby uczestników, konkurs stał na naprawdę wysokim poziomie, co potwierdzają uzyskane rezultaty.

  Nasza szkoła była reprezentowana w kategorii JUNIORZY MŁODSI, gdzie uzyskaliśmy:

  I miejsce - Daria Dramska z klasy VA

  II miejsce - Sebastian Pospiech z klasy VC

   

  Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe: I miejsce - koszulki, II miejsce - bidony, III miejsce - pamiątkowe gadżety.
  Nagrody zostaną wręczone na V Mistrzostwa Polski w Pisaniu na Komputerze.

  Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów!

 • Nowy samorząd uczniowski!!!

  WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !
   

  16 września 2014 roku odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

  Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok 2014/2015 została Natalia Kaczmarczyk,V-ce Przewodniczącą została Anna Dudek, a Sekretarzem Maciej Przybylok.

  Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!

   

 • Konkurs fotograficzny
  15.09.2014

  Przypominamy o konkursie fotograficznym!!

  W związku z udziałem naszej szkoły w kampaniach Zachowaj Trzeźwy Umysł i Postaw Na Rodzinę, nasza szkoła organizuje konkurs fotograficzny dla klas i grup świetilicowych. 

  Przy pomocy programów komputerowych stwórzcie prezentację multimedialną i na 10 zdjęciach opowiedzcie o swoich zainteresowaniach, jak spędzacie zdrowo czas wolny. Prace konkursowe należy przynieść na CD, pendrive lub przesłać na mail soniakucewicz@gmail.com do końca października 2014 roku.

  Do wygrania aparaty fotograficzne dla grup.

  DO KIEDY NALEŻY WYKORZYSTAĆ? Do 30 października 2014 r.

  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pani Sonia Kucewicz.

 • KONKURS "MISTRZ KLAWIATURY - ZAV"

  ZAPRASZAMY DO KONKURSU "MISTRZ KLAWIATURY -ZAV" ZAPISAĆ SIĘ MOŻNA W DOWOLNYM MOMENCIE.

  Aby wziąć udział w konkursie oraz jednocześnie w nauce poprawnego pisania na klawiaturze należy zainstalować program  http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe oraz zalogować się wykorzystując zeszłoroczny login i hasło.

  Jeżeli nie masz loginu to proszę napisać maila na adres sabinagurowiec@gmail.com

   

  Życzę powodzenia i wytrwałości!!!!!

 • „Wykorzystaj swoja szansę”

   

   

   

   

  Dyrektor Szkoły nr 13 w Tarnowskich Górach informuje o rekrutacji uczestników do projektu  pn. ,,Wykorzystaj swoją szansę”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Rekrutacja potrwa do 12 września 2014r.

   

  Zapraszamy uczniów klas IV do VI do wzięcia udziału w następujących zajęciach:

   

  a)     Francuski nie jest taki trudny (zajęcia mają rozwijać zainteresowania j. francuskim, rozwijać zdolności językowe)).

  b)     Terapia przez muzykę i ruch z wykorzystaniem metod K. Vopla, Carla Orfa, Bati-Strauss (zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej  i pozawerbalnej, wzrost uspołecznienia). 

  c)     Strona internetowa pomysłem na biznes (zajęcia obejmują między innymi naukę planowania strategicznego w oparciu o wiedzę matematyczną oraz tworzenie stron www).

  d)    Świat pędzlem i nutą malowany  (zajęcia mają na celu między innymi rozwijanie wyobraźni, pamięci, pomysłowości).

  e)     Easy English (zajęcia mają za zadanie między innymi poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań uczniów uzdolnionych z j. angielskiego).

  f)     Improve your English (zajęcia  dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z j. angielskiego).

  h)   Moja mała ojczyzna (celem zajęć jest wzbogacenie wiedzy uczniów między innymi o regionie, kulturze, kształtowanie więzi ze wspólnotą lokalną).

  i)      Dogoterapia (zajęcia skierowane do uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z zaburzeniami zachowania, emocji, fobiami).

   

  Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy/które:

  1.      uczęszczają do szkoły objętej projektem,
  2.      są uczniami/uczennicami klas IV – VI w szkole objętej projektem, osiągającymi niskie wyniki w nauce i zagrożonymi wcześniejszym wypadnięciem z systemu oświaty – dotyczy zajęć wyrównawczych – dla uczniów z trudnościami,
  3.      są uczniami/uczennicami klas IV-VI w szkole objętej projektem, osiągającymi bardzo dobre wyniki w nauce – dotyczy zajęć rozwijających zainteresowania – dla uczniów uzdolnionych,
  4.      zostali zakwalifikowani na dodatkowe zajęcia przez Komisję Rekrutacyjną i dyrektora szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne (np. opinia wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, specjalisty, lekarza).

   

  W pierwszej kolejności do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe  zostaną zakwalifikowani uczniowie/uczennice pochodzący z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

   

  ZAPRASZAMY!

   

 • GOŚCIE Z ZAGRANICY

   3 września odwiedziły naszą szkołę dwa zagraniczne zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "Fyrtek" w Radzionkowie.
  Nasi uczniowie mogli zobaczyć piękny występ taneczno-muzyczny w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego "Lovech" z Bułgarii oraz zespołu "Kitka" działającego w miejscowości Istibanja w Macedonii.

 • Wywiad z Panią mgr Jolantą Tuszyńską, wiceburmistrzem miasta Tarnowskie Góry.Przeprowadzony przez uczennice koła dziennikarskiego.

  Wywiad z Panią mgr Jolantą Tuszyńską,  wiceburmistrzem miasta Tarnowskie Góry.

  Odbył się on 04 kwietnia 2014r. Brały w nim udział uczennice naszej szkoły: Asia(4c), Julia(4c), Zuzia(4b). Opiekunem był nauczyciel j. polskiego - mgr J. Parkitny.

  Julia: Dziękujemy Pani za zaproszenie na wywiad. Mamy  kilka pytań. Ale najpierw proszę nam powiedzieć, czym się Pani na co dzień zajmuje w urzędzie?

  Pani burmistrz: W urzędzie podlegają mi dwa wydziały: Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu a także  wszystkie placówki oświatowe i żłobek oraz instytucja, która nazywa się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie - tzn. licząc nauczycieli, administrację i obsługę -  jest to 1021 pracowników. W żłobku pracuje ich 36, w MOPSie  -  100, w Wydziale Edukacji  - 13 osób i w  Wydziale Ochrony Środowiska 9. Mnie   podlegają tylko przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, bez szkół średnich.

  Asia: Każdy z nas ma rodzinę: siostrę, brata… Czy w tarnogórskich przedszkolach i żłobkach jest wystarczająco dużo miejsc?

  Pani burmistrz: Chciałabym, żeby ich było jeszcze więcej. Nasze potrzeby są zaspokojone w 90%. W przedszkolach mamy 1800 miejsc. Wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia. Gmina w pierwszej kolejności musi przyjąć dzieci 5-cio i 6-cioletnie. Dzieci młodsze nie wszystkie zostaną przyjęte, ale nie wszyscy rodzice chcą je prowadzić do przedszkola. W żłobkach rekrutacja rozpoczęła się od 1 kwietnia. Mamy tam 110 miejsc w roku szkolnym 2013/2014, a od września - będzie o 5 miejsc więcej. Jeden z oddziałów mieści się obok waszej szkoły w Strzybnicy, drugi jest na „Przyjaźni”, a główny oddział mieści się przy ul. Bema. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w  naszym powiecie  jesteśmy jedyną gminą, która prowadzi żłobek.

  Zuzia: Czy szkoły w Tarnowskich Górach mają wystarczającą ilość pieniędzy na inwestycje?

  Pani burmistrz: Przygotowałam sobie takie zestawienie. Wynika z niego, że  inwestycji i remontów było mnóstwo – w sumie na łączną kwotę 22 miliony 534 tysiące złotych. Nasi poprzednicy, czyli poprzedni burmistrzowie, mieli chyba trudniejszą sytuację - oni tak dużo nie inwestowali. Nasze najważniejsze przedsięwzięcia to:  budowa boiska i  miejsc postojowych przy Gimnazjum nr 2, renowacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 9, budowa parkingu przy tej szkole,  projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3, remont budynku Gimnazjum nr 1,2 i w Szkole  Podstawowej nr 3, wyremontowano Szkołę nr 9, przedszkola nr 1,2,4,6,11,21, wykonano też  remont żłobka. Praktycznie każda placówka coś dostała. Inwestowaliśmy także w „Orliki”.

  Pan Parkitny: Jak myślicie, dziewczyny, ile kosztuje wybudowanie jednego takiego boiska?

  Asia: 11 tysięcy?...

  Julia: 20 tysięcy?...

  Zuzia: 25 tysięcy?...

   Pani burmistrz: Są to bardzo drogie inwestycje: budowa waszego „Orlika” oraz konserwacja boisk kosztowały 1 milion 603 tysiące 805 złotych. Chciałabym doczekać takiego momentu, kiedy zakończymy remonty zewnętrznych części budynku, np. dachów, elewacji i okien i przejdziemy  do inwestycji we  wnętrzach  szkolnych pomieszczeń.

  Julia: Nieraz widzi się wałęsające się po ulicach bezpańskie koty i psy. Czy te zwierzęta to problem dla miasta?

  Pani burmistrz: Bardzo duży problem. Gmina z troską zajmuje się bezdomnymi zwierzętami. Ma specjalny program „Opieki nad bezpańskimi czworonogami  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowskie Góry” – tak to się dokładnie nazywa. Zatwierdza go Rada Miasta. Przygotowałam szczegółową  statystykę.  W 2010 r. wyłapaliśmy 126 piesków, w 2011 – 115, w 2012 – 107, a w 2013 – 140 psów.  Dodatkowo odławiamy również kotki. Od razu poddajemy je sterylizacji bądź kastracji, żeby się nie mnożyły. Prowadzimy też taką kampanię, aby te zwierzęta, które trafiają do schroniska były adoptowane. W 2012 roku udało się nam 66 zwierzątek oddać do adopcji a w tamtym roku 49.

  Julia: A ile to kosztuje?

  Pani burmistrz: W 2012 roku - 161 tysięcy, w 2013 roku - 270 tysięcy złotych.

  Asia: W Tarnowskich Górach są osoby bezdomne. Szukają one w śmietnikach jedzenia, śpią pod halą. Czy mogą liczyć na pomoc?

  Pani burmistrz: To znaczy najpierw trzeba się zastanowić, kto to jest bezdomny… Powiecie mi, dziewczyny?...

  Asia: To osoba, która nie ma własnego domu i własnego miejsca, prawda?

  Pani burmistrz: Takich osób jest wiele w każdym  mieście, im większe miasto tym więcej tych osób bezdomnych. My widzimy ten problem. Mamy  dom dla bezdomnych mężczyzn. I w tym domu takie osoby mogą zamieszkać, przy czym muszą się stosować do surowego regulaminu, ponieważ często traci się  dom z powodu problemów alkoholowych. Aby więc zamieszkać w naszym schronisku, muszą być trzeźwe. Są to ludzie w wieku od 18 do 70 lat. Spośród nich 1 osoba nie ma żadnego wykształcenia,14 podstawowe, 19 zawodowe, średnie -  9, a wyższe wykształcenie - 1 osoba. Prawo pobytu wydano łącznie 44 osobom. Zimą  mogą przyjść inni, którzy nie mają swojego miejsca na nocleg. Przysługuje im 1 posiłek i mają też prawo do skorzystania z łaźni i sanitariatów. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, która prowadzi taką noclegownię. W związku z tym przyjeżdżają do nas mieszkańcy innych miast.

  Zuzanna: Zajmuje się Pani ochroną środowiska. Co miasto robi w dziedzinie ochrony  środowiska i ekologii?

  Pani Burmistrz: Wydział ochrony środowiska to jest najmniejszy zespół osób, z którym współpracuję, ponieważ jest ich tylko       dziewięć. Ale ich zakres działań jest przeogromny. Począwszy od tego,  że zajmują się ochroną przyrody. Oto kilka przykładów: ochrona  zieleni  zabytkowej w Reptach, ochrona  zieleni zespołu przyrodniczo- krajobrazowego Doły Piekarskie, mamy sto jedenaście sztuk zabytków przyrody, organizujemy też  różne akcje. Na pewno brałyście  w niejednej udział. Kupujemy  ptasie pyzy na dokarmianie ptaków, kupujemy pułapki feromonowe dla szkodnika o nazwie: szrotówek kasztanowcowiaczek. Wydzielają one specyficzne zapachy, które przyciągają tego szkodnika, dzięki temu kasztanowce są zdrowsze. Wiecie też,   że Wydział Ochrony Środowiska  organizuje konkursy na przykład Sportowy Eko-turniej, Woda to nasze życie,  organizujemy też razem z nauczycielami przyrody: Sprzątanie świata, Święto drzewa i wiele, wiele innych. Wydział Ochrony Środowiska wydaje kwartalnik: „Eko-gazetę”. Zajmujemy się też  utrzymywaniem terenów  zielonych w mieście. Jest taka specyfika, o której pewnie nie wiecie. Otóż Tarnowskie Góry są powiatem grodzkim, czyli miejskim. Stąd część  ulic i część zieleni w mieście jest we władaniu starostwa, a część we władaniu gminy. Na przykład zieleńce robimy my, a niektóre zieleńce robi starostwo. Wystarczy zobaczyć, już w tej chwili są posadzone bratki przed Urzędem  Miejskim, z kolei  rondo jest we władaniu starostwa. To tworzy nieraz zabawne  sytuacje, bo my wykaszamy swoje tereny, a te które  sąsiadują z naszymi, nie zawsze  są wykoszone. Ludzie tego nie rozróżniają, podobnie jest z własnością ulic. Jedna jest powiatowa, a jedna gminna. Ta jest odśnieżona, a ta nie jest.

  Pan Parkitny: Proszę nam powiedzieć, co z rzekami? Na przykład Stoła,  jest we władaniu gminy czy powiatu?

  Pani Burmistrz:  Zarządcą  cieków wodnych jest Śląski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

  Pan Parkitny: Myślę tutaj o Małej Panwi, bo ona jest bardzo  piękna, ale zanieczyszczona.

  Pani Burmistrz: To ja powiem inaczej. Ona była zanieczyszczona, bo od momentu kiedy mamy oczyszczalnie ścieków, praktycznie od dwóch lat, rzeka ta  zaczyna wreszcie odżywać.

  Pan Parkitny: Właśnie dwa lata temu robiłem spływ tą rzeką… Ona jest  piękna, ale te zapachy, które tam się unoszą…

  Pani Burmistrz: Wracając jeszcze do tematu ochrony środowiska. Kupujemy także budki lęgowe, zajmujemy się opracowaniem projektu reaktywizacji parku miejskiego,  bo to jest park zabytkowy, który powstał w 1903 roku. Więc może coś ładnego z tego wyniknie. Pani,  która przyjechał do nas z Warszawy i reprezentuje Urząd Dziedzictwa Narodowego  robiła  projekt rekultywacji parku. Była pod wrażeniem urody tego miejsca. Dbamy o nie, robimy cięcia pielęgnacyjne i wycinki  drzew,  Wydział Ochrony Środowiska  wydaje decyzje osobom fizycznym i  prawnym na wycinkę drzew, prowadzimy obserwacje  infrastruktury  małej  architektury i wszystkich placów zabaw w mieście. W ramach dbałości o środowisko naturalne zrealizowaliśmy program ograniczenia niskiej emisji. Objął on prawie 600 gospodarstw domowych. W  tej chwili złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowania planu gospodarki emisyjnej  naszej gminy. Chociaż zdrowie to nie jest działka gminy tylko powiatu, zajmujemy się profilaktyką zdrowotną. Jest taki program,  który realizuje Fundacja Miasteczko Śląskie -  dotacje na   monitoring zdrowotny dzieci w zakresie zarażenia środowiska na ołów. I potem organizowane są wyjazdy na „zielone szkoły”. I jeszcze zajmujemy się bezpańskimi pieskami, oprócz tego mamy  jeszcze referat, który zajmuje się rolniczą akcyzą. Te dziewięć osób zatrudnionych w naszym Wydziale  ma bardzo szeroki zakres swoich działań.

  Julia Wermińska: W naszej szkole działa drużyna harcerska. Czy była pani kiedyś harcerką?

  Pani Burmistrz: Byłam harcerką, ale  to było bardzo, bardzo dawno temu. Chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 2. Miałyśmy  zespół muzyczny, ponieważ wtedy była na nie moda. Naszą druhną  czy może harcmistrzynią,  nie pamiętam dokładnie, była  wtedy druhna  Maria Rzepka. Ona chyba była nauczycielka wychowania fizycznego.

  Pan Parkitny: Ja także byłem harcerzem. Bardzo miło to wspominam.

  Pani Burmistrz:  Jeździłam do Borowian, ale to było bardzo dawno.

  Asia: Czy lokalna prasa współpracuje z wami? Oceniają was zbyt surowo a może zbyt łagodnie?

  Pani Burmistrz: Powiem tak, myślę że nasz urząd  chętnie pracuje mediami. Proszę zauważyć, że  to jest nie tylko prasa, ale także nasza regionalna telewizja. A jak nas oceniają, to nie chciałabym się wypowiadać,  bo to jest bardzo subiektywne. Powinniście  zadać to pytanie jakiemuś redaktorowi „Gwarka” lub Panu Krzysiowi  Szyndzielorzowi z „Dziennika Zachodniego”.

  Pan Parkitny: Bardzo dziękujemy Pani za wywiad. To było nasze ostatnie pytanie.

 • Szkolne Koło "Moja Mała Ojczyzna" - nowy nabór uczestników

  Ogłaszam nabór do Szkolnego Koła "Moja Mała Ojczyzna".

  Uczestnikami mogą być uczniowie klas 4-6.

  Koło funkcjonuje już od ubiegłęgo roku szkolnego. Jest finansowane ze środków unijnych EFS.

  Czym się zajmujemy na zajęciach koła?

  - spotkania z ciekawymi ludźmi,

  - przygotowania występów teatralnych prezentowanych podczas szkolnych akademii z okazji ważnych świąt państwowych,

  - poznajemy tu podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii,

  - dowiadujemy się najważniejszych informacji o naszej małej śląskiej ojczyźnie,

  - projektujemy piękne prezentacje komputerowe o tematyce patriotycznej.

  Uczestnicy koła mają szansę na podwyższenie oceny semestralnej i końcoworocznej z zajęć komputerowych :)

  Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do mnie (sala komputerowa nr 19 - obok biblioteki).

  Janusz Pfaff
   

 • STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  Dnia 25 lipca 2014r weszło w życie nowe Postanowienie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Tarnowskie Góry, wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnymdla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz wprowadzenia katalogu wydatków kwalifikowanych do rozliczenia stypendium szkolnego.


  W zwiazku z powyższym obowiązują NOWE WZORY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM/ ZASIŁKU SZKOLNEGO ORAZ NOWY KATALOG . Zmiana  dotyczy głównie ilości zakupowanej odzieży. Obecnie ogólna wartość zakupionego stroju sportowego nie może przekroczyć kwoty 100 zł na semestr; ubioru ochronnego (wymaganego przez szkołę) - ogólna wartośc nie może przekroczyc kwoty 50 zł na semestr.


  Więcej infrmacji na stronie http://www.tarnowskiegory.pl/articles,article,2458,Stypendia_i_zasilki_szkolne_czekaja

  WZORY DOKUMENTÓW

  2_Wniosek_Stypendium_2014-2015.doc

  3_Wniosek_Zasi_eek_2014_-_2015.doc

  4_Katalog_wydatk_-w_kwalifikowanych_przy_rozliczaniu_Styp._zasi_ek_-w.doc

   
   
 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

  Zamieszczono szkolny zestaw podręczników obowiązujących w  roku szkolnym  2014/2015.

  Zestaw tutaj: 

  szkolny_zestaw_podrecznikow_2014_-_prawidlowy(2).docx

 • WYPRAWKA SZKOLNA
  Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące wyprawki szkolnej (według opisu):
  1. Informacje dla rodziców dot.Wyprawki szkolnej (proszę o umieszczenie jej na stronie internetowej, w gablotach szkoły  itp.)
  2. Wniosek o dofinansowanie ze względu na dochód.
  3. Wniosek o dofinansowanie ze względu na niepełnosprawność.
  4. Wniosek o dofinansowanie ze względu na szczególne okoliczności
  5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku dla ucznia przez dyrektora szkoły lub inną osobę
  6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 1157/2014
   
   
   
 • Sprostowanie
  20.08.2014

  Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie informuje, że 9.05.2014 r. uległ zmianie numer 

  dopuszczenia podręcznika do tego przedmiotu. 

  Obowiązujący numer dopuszczenia podręcznika „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie 

  do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej” pod red. Teresy Król 

  (Wydawnictwo RUBIKON) – 705/2014.

 • INFORMACJA O KONKURSIE BIBLIJNYM 2014

  Informacja o konkursie:

  Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

  Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2015. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.

  Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

  Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 15 sierpnia 2014 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

  W tym roku patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski.

  Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej w Szczyrku. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka.

  Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio eM oraz Katolickie Radio FIAT.

  Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe) dostępnych jest na stronie internetowej www.crl.org.pl lub u osoby koordynującej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: kubas@crl.org.pl.

 • Wakacje!!!

  Wszystkim Rodzicom

  Uczniów Szkoły Podstawowej nr 13

  w Tarnowskich Górach

  przekazujemy najserdeczniejsze podziękowania za owocną współpracę   w mijającym roku szkolnym.

  Jednocześnie życzymy słońca i radości podczas zasłużonego, wakacyjnego wypoczynku, naładowania akumulatorków na wrzesień oraz szczęśliwych chwil spędzonych z bliskimi.

   

  Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły

   

 • PODZIĘKOWANIA

  Wielkimi krokami nadchodzi pożegnanie roku szkolnego 2013/14. Zbliżają się upragnione przez wszystkich wakacje

  Drodzy Nauczyciele, Kochani Wychowawcy! Pragniemy przekazać Wam płynące z naszych serc podziękowanie za pomoc,cierpliwość i życzliwość.

  Drodzy Rodzice! Dziękujemy za zaangażowanie w życie szkoły, za ogrom pracy przy kiermaszach i czas, który poświęciliście.

  Wam Drogie Dzieci życzymy udanych wakacji i miłego powrotu za dwa miesiące. A tym, którzy opuszczają mury "trzynastki" na zawsze życzymy dalszych sukcesów!

  Prezydium Rady Rodziców

 • Trzynastka zdobyła tytuł Szkoły w Ruchu

  Nasza Szkoła zdobyła ostatnio tytuł "Szkoły w Ruchu". Cała społeczność szkolna realizowała  poszczególne zadania biorąc udział w akcji „Ćwiczyć każdy może“. Organizatorem  jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 • KONKURS ZAV - MISTRZ KLAWIATURY - WYNIKI KONKURSU

  I miejsce - Sebastian Pospiech IVc -1300

  II miejsce - Jakub Opara Va - 846

  III miejsce - Jakub Żmudziński Vb - 602

  Wyróżnienie - Daria Dramska IVa - 320

   

  Pozostałe wyniki:

  Magda Zbijowska VIa - 260

  Dawid Ziółko Va - 245

  Kinga Żydzik IV b - 158

  Daria Daniel - 152

  Ewa Nowak VIa - 140

  Nicola Gołkowska VIa - 115

  Paweł Janus - 105

  Michał Keler VIb - 79

  Michał Słobodzian Va - 49

  Ola Myszak Va - 26

  Marta Kot VIb - 26

  Kamil Trautman Vb - 16

  Karolina Wieszołek VIa - 12

  Kamil Kolczarek IVa - 8

  Szymon Wolniok IVc - 8

  Wyniki klasowe:

  IVa Mistrz - Daria Dramska

  IVb Mistrz - Kinga Żydzik

  IVc Mistrz - Sebastian Pospiech

  Va Mistrz - Jakub Opara

  Vb Mistrz - Jakub Żmudziński

  VIa Mistrz - Magda Zbijowska

  VIb Mistrz -  Michał Keler

  VIc Brak uczestników

  VId Mistrz - Daria Daniel

  ZAPRASZAMY DO NAUKI I KONKRSUprzez wakacje.  ZAPISAĆ SIĘ MOŻNA W DOWOLNYM MOMENCIE.

  Aby wziąć udział w nauce poprawnego pisania na klawiaturze należy zainstalować program  http://www.zav.cz/zavvyuka-install.exe oraz zalogować się wykorzystując zeszłoroczny login i hasło.

  Jeżeli nie masz loginu to proszę napisać maila na adres sabinagurowiec@gmail.com

   

  Życzę powodzenia i wytrwałości!!!!!

   

 • KIBICUJEMY POLSKIEJ DRUŻYNIE W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET CZĘSTOCHOWA 12.06.2014

  Kobieca reprezentacja Polski (czwarta drużyna świata) w piłce ręcznej zmierzyła się z Czarnogórą (aktualne mistrzynie Starego Kontynentu oraz wicemistrzynie olimpijskie) w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy.Mecz odbyl się w Częstochowie 11 czerwca 2014r.

  Kibicowaliśmy naszej drużynie do ostatniej minuty. Mimo przegranej, na długo ten mecz pozostanie w naszej pamięci.

  Zawodniczki po meczu zrobiły sobie z nami zdjęcia i dały nam autografy.

  Zdjęcia w albumie fotograficznym.

   

strona: